• Marit Hæreid

Flere elever på nett hver eneste dag

Et klart flertall av elevene i den nasjonale Elevundersøkelsen 2008 rapporterer at de bruker pc i arbeidet i skolen. Hvor ofte de får bruke pc, varierer stort fra skole til skole.