Esa vraket vindklage

Eftas overvåkningorgan Esa har avvist en klage fra fem grunneiere på tildelingen av 352 millioner kroner i statlig støtte til vindparken på Høg-Jæren.