• Heidi Hjorteland

Rekordar for fall i Sauda skisenter