Hytter tett i tett ved Gullingen

Dei 360 hytteeigarane som held til ved Mosvatnet frå før, må bu seg på å få mange nye naboar i åra som kjem.