Før gikk folk på do på Nytorget

Flottere toalett enn det offentlige i muren på Nytorget, fantes ikke i 1950. I dag er det gamle urinalet et nedstøvet, avlåst minne, danket ut av høytrykksspylt, fransk do-teknologi.