• Bernhard Veland

«Kaffi og raddel – det er det som er vitsen»