• Lars Idar Waage

Ga 50 millioner til UiS – ber andre følge opp