• Odd Kristian Stokka

Første graving på ny vei

Til sommeren åpner 550 meter ny sentrumsgate i Ålgård