Landsgymnaset - ein eliteskule?

Forfattarane av den interessante boka «Landsgymnaset» som Det Norske Samlaget gir ut i desse dagar, er ikkje samde om kor vidt landsgymnaset var ein eliteskule, eller om det berre var ein skule som gjorde det mogeleg for gåverik ungdom frå bygdene å ta examen artium.