• FOTO: Anders Minge

Ei bygd i tvil

I Bjerkreim diskuterer folk fremdeles om det var så alvorlig det som skjedde mellom Hallvard Veen og jentene.