• Jonas Haarr Friestad

Flere vitner hevder å ha sett tiltalte med kniv