3 x småkraft

18 grunneiere i Hovsherad har søkt NVE om konsesjon for tre småkraftverk.