• Fredrik Refvem

Butt-saken via kamera?

Statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund har bedt Gulating lagmannsrett beramme ankesaken i Butt-saken til etter påske. Ristesund ber om videooverføring til fengselet dersom tiltaltes helsetilstand fortsatt er dårlig.