• Odd Pihlstrøm

-Tar økt flomfare på alvor

Kommuner har jevnt overfor lite kunnskap om tilpasninger til mer ekstremvær, mener klimaforskere. Nå skal tiltak og beredskap kartlegges nærmere i Time, Moss, Åmot og Flisa.