• Kristian Jacobsen

– Kan ha tatt kontakt med flere kvinner