- Naturlig at vi leder granskningen

Shells konsernlege møter i morgen Kreftregisteret for å planlegge framdriften i kreftgranskningen av raffineriet.