• Viktor Klippen

Rideklubb steiler

Sandnes og Jæren Rideklubb protesterer kraftig mot å bli flyttet fra Foss— Eikeland til Sviland - som de oppfatter avsides og nesten uten bussforbindelse.