• De fleste bygningene i Madlaleiren ligger der Forsvaret eier selv. Men alle nybygg de fem siste årene er reist på privat grunn. Dag Knudsen

Madlaleiren-avtale fra 1876 rammer Forsvaret

En gammel avtale gjør at Forsvaret risikerer å gå på en skikkelig økonomisk smell ved nedlegging av Madlaleiren.