Alle sauer snudd i Suldal

Sauer frå 16 besetningar er sett til sides for testing på fotråte, opplyser leiar i Suldal Sau og Geit, Ola Jordebrekk.