• Hans E. H. Jacobsen

Høyspentkabel under Stavanger

Norhard AS, med Lyse som en av eierne, har lekt seg med tanken: Bore underjordisk tunnel for 420 kV høyspent mellom Mariero og Stokkevatnet i Stavanger.