Tatt med hasj i fengsel

En stavangermann (27) er i Stavanger tingrett dømt til fengsel i seks måneder for 19 forhold. Straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale 10.138 kroner i erstatning til DnB NOR bank.