• Hull i gjerder langs jærbanen er en av grunnene til de mange nestenulykkene. Geir Sveen

Over 100 nestenulykker i året