Veolia må fjerne farlig avfall

Veolia Miljø Kamas lagret farlig avfall i Risavika uten tillatelse. Nå søker bedriften Fylkesmannen om tillatelse til slik lagring. Veolia var i klasj med myndighetene også i 2006.