• Viktor Klippen

- Kulturminneplanen må ikke glemmes

Mens Sandnes Sentrum AS vil åpne for å rive og bygge nye butikksentre i tre Langgata-kvartaler, vil fylkeskommunen tvert imot styrke bygnings— vernet.