Tidlige tegn på spiseproblemer

Mange forbinder anoreksi med spiseforstyrrelser. I realiteten finnes det langt flere som lider av bulimi og overspisingstilstander. Disse tilstandene er bare ikke like synlige.