• Forsinket bagasje er ikke noe ukjent fenomen på Stavanger lufthavn, Sola. Men verken lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen, Ground Service-selskapene eller flyselskapene selv har noen god oversikt over hvor stort dette problemet er på Sola. Jon Ingemundsen

Krev din bagasjerett