• Vegvesenet er mer fornøyd med Risa brøytejobb denne gang. Cornelius Munkvik

Fornøyd med brøytingen denne gang

Statens vegvesen er fornøyd med brøytejobben Risa har gjort de siste dagene.