• Arnt Olav Klippenberg

Det Betales på visefest

Det blir nytt, stort telt på byromtomta. Egersund Visefestival 2008 begynner å ta form.