Stavanger mister fagfolk

Rogaland kjempet innbitt for å beholde nevrokirurgien ved SUS. Haukeland fikk ansvaret for viktige operasjoner, men nå har SUS problemer med å holde på fagfolkene.