Arbeidsledigheten faller videre i Rogaland

– Ikke siden 2008 har vi hatt så lav ledighet i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, fylkesdirektør i Nav.

I september var 6451 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland
Publisert: Publisert:

Totalt i september var 6451 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Det inkluderer de helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

3857 personer, tilsvarende 1,5 prosent av arbeidsstyrken, var registrert som helt ledige. Snittet for landet var på 1,6 prosent.

Sammenlignet med august var det over 300 færre helt ledige i september.
– Med tanke på dagens situasjon med høy inflasjon, stigende rente og høye strømpriser, hadde vi ventet at ledigheten skulle stagnere, sier Haftorsen i en pressemelding.

– Vi tror nå at vi nærmer oss et bunnpunkt, fortsetter hun.

Stadig lavere andel langtidsledige

45 prosent av de helt ledige er langtidsledige. Det innebærer at de har vært registrert som arbeidssøkere i et halvt år eller mer.

– Nedgangen i langtidsledigheten viser at det er gode muligheter også for de som har stått uten jobb en lengre periode, sier Haftorsen.

Flest helt ledige var det innen industriarbeid (438), serviceyrker (398), og reiseliv og transport (369). Sammenlignet med i fjor har det vært en nedgang i helt ledige innen samtlige yrkesgrupper.

– Situasjonen med mismatch på arbeidsmarkedet er den samme som vi har sett over lang tid. Mange bedrifter finner ikke riktig kompetanse, til tross for at det er ledige som har et ønske om å jobbe. Det viktigste arbeidsgivere kan gjøre nå, er å se muligheter i dem som står utenfor. Mange har en kompetanse arbeidsgivere kan ha bruk.

– Nav har flere virkemidler som kan være med å støtte arbeidsgivere til å inkludere flere, sier Haftorsen.

Høyt antall ledige stillinger

I september ble det utlyst 3 308 stillinger i Rogaland. Det er på et litt lavere nivå enn på samme tid i 2021, som var et rekordår for utlyste stillinger. Så langt i år har det blitt utlyst 40.685 stillinger i Rogaland.

– Det ligger fortsatt an til at fjorårets rekord vil bli slått. Sammenlignet med samme periode i fjor er det utlyst 3 461 flere stillinger i år, sier Haftorsen.

Flest utlyste stillinger var det, som normalt, innen helse, pleie og omsorg (761), serviceyrker (401) og innen butikk- og salgsarbeid (333).

Publisert: