• Perleport eller Helvetessluk i Paradis? Slik vil de ruvende kontorbyggene ta seg ut, sett fra Storhaugsiden. Strømsbrua til venstre i bildet. (Illustrasjon Ghilardi + Hellsten Arkitekter) angela

Himmel eller helvete i Paradis?

— Rom Eiendoms 16 etasjes kontorbygg på hver side av Strømsbrua blir ingen Perleport, men Helvetessluket for oss som bor på Storhaug, skriver arkitekt Elisabeth Hoem på Facebook.