Ga 71 mill. kr. for hermetikkbygg

For den prisen får Stavanger kommune to bygninger med et samlet golvareal på 6700 kvm og 9,7 mål tomt i et av byens mest ettertraktede strøk.