• Totalt tapte hjørnesteinsbedriften over 100 millioner kroner i perioden 2009–2012. Administrerende direktør Jarle Fjetland tok over våren 2013. Tor Inge jøssang

Oppsigelser på stålverket

I dag får de 220 ansatte beskjed om at det blir en ny runde med oppsigelser på Scana Steel Stavanger.