• St. Svithun katolske menighet har besluttet å ringe med kirkeklokkene i fem minutter i stedet for åtte.

Katolsk kiming kortes inn

St. Svithun katolske menighet har besluttet å ringe med kirkeklokkene i fem minutter i stedet for åtte.