Prislapp for Vassfast: 378 millioner kroner

Ny bru til Vassøy vil koste 378 millioner kroner hvis man velger lav bru og 414 millioner hvis Kystverket skulle komme til å kreve større seilingshøyde.