• Landets største pelsdyrkommunar, Klepp og Hå, meiner at pelsdyr også i framtida bør vera ei viktig næring. Pål Christensen

Klepp og Hå går saman for pelsnæringa

Pelsdyrnæringa må oppretthaldast, meiner rådmennene i dei to største pelsdyrkommunane i landet. No skal politikarane drøfta saka.