• På Jåttå videregående skole er det nå vakthold i de lengste friminuttene. Kristian Jacobsen

Elever er redde for å bli angrepet av russ

Elever i første klasse kvier seg for å komme på skolen i frykt for å bli terrorisert av russen. – Russen er altfor drøye, skriver nettdebattant.