Katolsk prest tiltalt for grovt underslag

Skal ifølge tiltalen ha overført hele eller deler av kollekter til egen bankkonto.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at presten har underslått i overkant av 600.000 kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Straffesaken mot presten som er tilknyttet St. Svithun katolske menighet i Stavanger, er foreløpig ikke berammet i Stavanger tingrett. Når den kommer opp, vil mannen få anledning til å svare på de alvorlige anklagene i tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Tormod Haugnes.

LES OGSÅ: St. Svithun katolske menighet rystes av mulig lovbrudd

Presten er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 256 (se faktaboks). Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at han, i kraft av sin stilling i St. Svithun katolske menighet i Stavanger, ved flere anledninger tilegnet seg til sammen 645.000 kroner.

Nekter straffskyld

I tiltalen står det at tiltalte urettmessig har tatt ut penger fra menighetens bankkonto for så å sette disse inn på sin egen konto. Presten skal også rettsstridig ha tilegnet seg hele eller deler av ekstrakollekter gitt under messer.

Prestens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til Aftenbladet at hans klient er klokkeklar på at han ikke har begått noen straffbar handling overhode. Tvert om mener han at alle hans transaksjoner er i kirkens og vårherres interesser.

Les også

Hard kritikk mot sogneprest etter anmeldelse

Les også

Katolsk seier i hotell-strid

- Vi kommer til å be om bevisopptak i Ukraina og Polen for å bringe klarhet i hva midlene er gått til. Det betyr at aktor og forsvarer reiser og innhenter bevis som for eksempel avhør av menighetene som har mottatt penger, sier Meling til Aftenbladet.

At tiltale er tatt ut mot hans klient, mener forsvarsadvokaten skyldes en kultur- og tradisjonskollisjon mellom Norge og Ukraina og Polen.

- Min klient har som prest fullmakt til å forvalte givernes penger. Han har også gjort dette med givernes forståelse, sier Meling, og legger til at han gleder seg til saken blir ordentlig belyst i retten.

Kun underslag

Påtalemyndigheten mener at underslaget er grovt da det er «forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet. Da Sør-Vest politidistrikt i januar i fjor siktet den nå tiltalte mannen, var han anklaget for flere lovbrudd.

Alt i september i 2015 ble det kjent at den katolske menigheten i Stavanger hadde gått til Tollvesenet med mistanke om at det hadde blitt unndratt moms i forbindelse med utvidelsen av kirken.

Brynjar Meling har tidligere omtalt anklagene mot hans klient som grunnløse og horrible.

Den gangen skrev avisen Vårt Land at daværende sokneprest Reidar Voith hadde oppdaget at en prest angivelig hadde underskrevet falske gavebrev for blant annet kirkebenker og skriftestol. Gavene ble hevdet å komme fra «søstermenigheter» i Polen og Tyskland. St. Svithun menighet skal på den tiden ikke ha hatt noen søstermenigheter.

Tidligere har etterforskningsleder Sturle Smith ved økonomiseksjonen i Sør-Vest politidistrikt sagt til Aftenbladet at den opprinnelige anmeldelsen fra menigheten omfattet tre forhold – tollunndragelse, underslag og korrupsjon. Statsadvokaten har kun tatt ut tiltale for underslag.

Avsatt og gjeninnsatt

I et leserbrev som Aftenbladet mottok i oktober 2015, gikk menighetsmedlemmet Jerzy Marszalek skarpt i rette med sogneprest Sigurd Markussen i St. Svithun katolske menighet.

I brevet skriver Marszalek blant annet at den nå tiltalte mannen er gjort til syndebukk og at han ble fratatt all kirkelig autoritet midt under en gudstjeneste, like før han skulle dele ut nattverden.

Les også

Kjærestepar dømt for trusler i arveoppgjør

Les også

Møllehagen-rektor dømt

«Alle til stede reagerte med vantro og sorg. (...) Pateren og forsamlingen opplevde det hele som en utrolig ydmykelse, som umiddelbart ble oppfattet som å være rettet mot hele den etnisk polske delen av den katolske menigheten i Stavanger», heter det i brevet.

Splid

Ifølge Marszalek gjeninnsatte biskop Bernt I. Eidsvig presten i tjenesten, under henvisning til at ingen skal anses skyldig før de eventuelt er dømt.

Sogneprest Markussen, som i brevet ble beskyldt for å så splid, svarte at leserbrevet inneholder en hel rekke uriktigheter og usanne påstander som han tar sterk avstand fra.

«Av hensyn til etterforskningen er det opp til politiet å kommentere de forhold den polske presten er anmeldt for», skrev han i en e-post til Aftenbladet.

I tiltalen forbeholdes inndragning av 645.000 kroner til fordel for fornærmede nedlagt. Påstand om erstatning til fornærmede forbeholdes også nedlagt.

Publisert: