Tok datautstyr hos Nav

I løpet av natten har uvedkommende vært på ferde ved Nav-kontoret i Bjergsted.