• Pål Christensen

Ranet mann med softgun

Da to kamerater skulle ta undergangen i Bekkefaret i Stavanger, ble de ranet av en mann som truet dem med en softgun.