Oppdragende slag ga fengselsstraff

Retten mener ikke det er formildende at slagene var ment å ha en oppdragende effekt.