- Teknisk feil årsak til grunnstøting

Ryfylke Shipping opplyser at svikt i styringssystemet forårsaket grunnstøtingen i Boknasundet onsdag.