Gav rattet til mann utan førarkort

Er det verst å kjøra utan førarkort eller med promille?