• Hells Angels-profilen Ove Jørgensen Høyland (nr. 2 fra venstre) er trolig leder av Hells Angels i Oslo og Norge. Han ble nylig tiltalt i en annen narkosak med strafferamme på 21 års fengsel. Meek, Tore

Høyland er tatt igjen

Ove Jørgensen Høyland (49) er igjen tatt i en stor narkotikasak. Han regnes for å være leder for Hells Angels i Norge.