Edru gjennom Helleland

29 førere måtte blåse, men det ble ingen utslag da politiet foretok en promillekontroll.