• Her ved avkjørselen til Forus Vest er planen å starte byggingen av Solasplitten. Fredrik Refvem

Forsinket byggestart for Solasplitten