• Det er ikke mye noter i nærheten når Leroy Jones kjører igang. Her fra auditoriet på Bjergsted, hvor det i fjor samlet seg mange musikere som ville lære mer om improvisasjon. Workshopen var en forsmak på Tradjazzweekend. Lars Idar Waage

Jazzutdanning uten «jazz»

Nå skal jazzmusikerne lære noter og klassiskfolket lære å improvisere.