• Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit drøymer om endå fleire snøkanonar enn dei sju han har. Trekket har no fått straum nok til å drifta heile 20 kanonar. Dette er dyr snø, påpeiker han, men det er dyrare å halda stengt. Heidi Hjorteland Wigestrand

Kanonklare i Sauda og Røldal

Snøkrigen er i gong både i nord og sør. I denne kuldeperioden er det om å gjera for skitrekka å få laga gode sålar med kunstsnø. Trekka som kjem først i gong, får lett ei ekstra stjerne blant dei snøsvoltne.