• Marius Helge Larsen

Inspirert av nordisk Mor Theresa

Hjalp prostituerte og drukkenbolter.