Færre arbeidsløse i mai

Arbeidsledigheten gikk ned fra april til mai, og Rogaland har landets laveste ledighet.